Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at Rikshospitalet vil kutte i fedmebehandlingen ved Kysthospitalet i Stavern, og hva som kan gjøres for at tilbudet videreføres i minst like stort omfang som i dag

Datert: 26.02.2009
Besvart: 18.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til Verdens Gang 26. februar, der det kommer frem at Rikshospitalet vil kutte i fedmebehandlingen ved Kysthospitalet i Stavern. Dette tilbudet er, slik undertegnede ser det, et svært godt tilbud til en sårbar pasientgruppe.

Hvordan stiller statsråden seg til en eventuell nedleggelse av dette tilbudet ved Kysthospitalet, og hva vil han eventuelt gjøre for å sørge for at tilbudet videreføres, i minst like stort omfang som i dag?


Les hele debatten