Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at utskrivningspraksisen ved sykehusene for alvorlig syke eldre blir bedre, da pasienter som må ha sykehjemsplass eller tilsyn hjemme, skrives ut for tidlig

Datert: 05.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Bydelsoverlegen i Nordre Aker bydel i Oslo roper varsku fordi syke eldre pasienter som må ha sykehjemsplass eller tilsyn hjemme, skrives ut for tidlig fra sykehusene.

Hva vil statsråden gjøre på kort sikt for å sørge for at utskrivningspraksisen ved sykehusene for alvorlig syke eldre blir bedre?


Les hele debatten