Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til justisministeren

Om at lensmannskontoret i mange kommuner ligger an til å forsvinne som følge av for trange økonomiske rammer

Datert: 19.02.2009
Besvart: 18.03.2009 av justisminister Trond Giske

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I politidistriktet Nordmøre og Romsdal reageres det med frustrasjon og vantro på orienteringer som i disse dager blir gitt om at lensmannskontoret i mange kommuner ligger an til å forsvinne. Dette gjelder også for store kommuner med innbyggertall opp til ti tusen innbyggere. Begrunnelsen er for trange økonomiske rammer. Tilstedeværelse av politi og nærhet til lensmannskontoret er viktig for innbyggerne i enhver kommune.

Er statsråden enig i en slik sentralisering av lensmannskontor som det nå synes å legges opp til?


Les hele debatten