Muntlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kunnskapsministeren

Om at flere titalls avgangselever har valgt fagkombinasjoner som ikke kvalifiserer til vitnemål, og hvorvidt skolene har fått god nok og tydelig nok informasjon

Datert: 11.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Det første årskullet som har fulgt læreplanverket for Kunnskapsløftet fra 2006, er nå i ferd med å avslutte sin utdanning på videregående skole. I de siste dagene har vi fått bekymringsmeldinger fra både Telemark, Sogn og Fjordane og Rogaland om at flere titalls avgangselever ikke vil få vitnemål, fordi de for ca. tre år siden valgte en feil fagkombinasjon. Trolig vil det komme flere slike meldinger fra flere fylker.

For kort tid siden fikk alle landets skoler tilgang til et kontrollprogram som de kunne kjøre de ulike fagkombinasjonene opp mot. Slik har det blitt avdekket at mange elever har valgt kombinasjoner som ikke kvalifiserer til vitnemål. Myndighetene skylder på hverandre. Skoleeiere, som skal ha en rådgivende og veiledende funksjon, sier at regelverket er ulogisk, uoversiktlig og vanskelig å forstå. Direktoratet på sin side hevder at skolene ikke har satt seg godt nok inn i regelverket. Taperne i denne sammenhengen blir de mange elevene som nå blir demotiverte, og det et halvt år før de skal ta sin eksamen. De er de frustrerte, de føler seg sviktet, og de er usikre på om framtidsplanene legges i grus.

Jeg har flere spørsmål: Mener statsråden at skolene har fått god nok og tydelig nok informasjon om hvilke fagkombinasjoner som vil kvalifisere til vitnemål, og hvilke som ikke vil gjøre det? Mener statsråden at feil fagkombinasjon burde ha blitt oppdaget tidligere, slik at korreksjoner kunne vært foretatt? Og i den grad statsråden tar selvkritikk på at informasjonen fra departementet kunne ha vært bedre, hva vil statsråden konkret bidra med overfor disse elevene for at frustrasjonsnivået senkes, slik at de de siste månedene kan konsentrere seg fullt og helt om sin videregående utdannelse og den kommende eksamen?


Les hele debatten