Muntlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt statsråden føler at hun har kontroll over situasjonen i barnevernet

Datert: 11.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Sist helg var det nok en runde med barnevern i mediene. Denne gangen dreide det seg om rus og om institusjonenes muligheter til å håndtere rusproblematikken. Og dette er altså ikke noe enestående oppslag. I tre – for ikke å si fire – år, altså hele denne perioden, har vi i sak etter sak etter sak reist spørsmål knyttet til barnevernet. Det har dreid seg om manglende økonomistyring. Det har dreid seg om kritiske bemerkninger fra Riksrevisjonen. Det har dreid seg om en situasjon hvor barnevernet åpenbart ikke har det de trenger for å håndtere rus. Vi hører at barn debuterer med rus innenfor barnevernet. Det dreier seg om svikt i tilsyn. Det dreier seg om dramatiske økninger i akuttplasseringer, lengre ventetider, lengre køer. Vi hører at antallet administrative stillinger øker dramatisk innenfor Bufetat, samtidig som antallet stillinger der tjenestene ytes, er vesentlig færre. I sak etter sak har vi tatt opp dette. Det har vært i budsjettsammenheng, og det har dreid seg om forslag fra opposisjonen innenfor en rekke områder. Og jeg hadde kanskje ventet at vi på et tidspunkt skulle se en lysning i tunnelen. På et tidspunkt skulle man kanskje tro at tingene ville bli bedre, når Regjeringen tross alt har hatt tre og et halvt år på å bedre situasjonen for noen av de aller svakeste i vårt samfunn.

Mitt spørsmål er: Føler statsråden at hun har kontroll over situasjonen?


Les hele debatten