Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om å finne ordninger som betaler kunstnere for det som skjer av fildeling på nettet

Datert: 11.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg har et spørsmål til statsråd Solhjell som ikke er direkte under hans ansvarsområde, men der han har deltatt kraftig i det offentlige ordskiftet. Jeg syns derfor det kan være passende å bruke Stortingets talerstol til også å diskutere slike viktige saker.

Venstre var det første partiet som mente at man måtte finne ordninger som betaler kunstnere også for det som skjer av fildeling på nettet. Det har SV også famlende begynt å bevege seg inn i, mens kulturministeren i den regjeringen hvor Solhjell sitter har sagt om Venstres standpunkt at Venstre mister all troverdighet som kulturparti, og at Venstres forslag brutalt vil slå beina under norsk kulturliv. Når vi begynner å beskrive hvilke ordninger vi faktisk kunne laget, som jeg mener er bedre utviklet enn de ordningene SV har lagt fram i sitt program, mener kulturministeren i Regjeringen at lenger unna virkeligheten skal det godt gjøres å komme.

Så jeg har egentlig et veldig enkelt spørsmål: Deler statsråd Solhjell kulturministerens meninger om Venstres initiativ på dette området?


Les hele debatten