Muntlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om når Regjeringen vil gjenoppta kontakten med næringslivet i våre nordligste fylker

Datert: 11.03.2009
Besvart: 11.03.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det har ikke manglet på fine ord og valgløfter når det gjelder Regjeringens nordområdesatsing. Dette skulle prisverdig nok være det store prosjektet. Til tross for den varslede storsatsingen, har Regjeringen likevel bare én statsråd fra Nord-Norge, og vi har sett en påfallende passivitet i viktige saker for regionen. En meningsmåling utført av A-pressen i september 2008, viser at folk i nord er skuffet over Regjeringens faktiske nordområdesatsing. I morgen skal Regjeringen presentere sin nye strategi for nordområdene med tittelen «Nye byggesteiner i nord.» Men det er allerede i dag lett å se at det er et gap mellom løfte og leveranse. Vi ser det i selsaken, hvor det er åpenbart at Regjeringen har sovet i timen, selv om det har pågått en offentlig, langvarig prosess i Europaparlamentet om en sak som nesten utelukkende handler om norske interesser. Jeg synes det er underlig at fiskeriministeren nå avviser at Regjeringen har vært passiv når utenriksministeren var ganske ydmyk og sa rett ut i Europautvalget 6. mars at Regjeringen kunne vært mer aktiv i forhold til å bruke norske parlamentarikere inn mot EU-parlamentet.

Folk og fiskere i Nord-Norge er også opprørt over måten Regjeringen har håndtert seismikkskytingen på, og hvor dårlig dette har vært håndtert mellom Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet. Regjeringen har skapt unødvendig frustrasjon og konflikt i en prosess som alle visste kom til å bli vanskelig. Tilsvarende gjorde det stor skade at fiskeriministeren i 2006 sov i timen og lot forslag om NOx-avgift, som var ødeleggende for norsk fiskerinæringen, passere over bordet under budsjettbehandlingen for 2007.

I forbindelse med Regjeringens håndtering av finanskrisen tok det også påfallende lang tid før fiskeriministeren tok stadig mer desperate rop om tiltak for fiskerinæringen i Nord-Norge på alvor. Man ble i månedsvis holdt med prat om at det var markedet som sviktet, og at de generelle tiltakene var tilstrekkelige.

Når vil Regjeringen gjenoppta kontakten med næringslivet i våre nordligste fylker?


Les hele debatten