Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt Regjeringen vurderer en politisk løsning for de såkalte MUFerne (midlertidig arbeidstillatelse uten rett til familiegjenforening)

Datert: 12.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I NRK uttalte regjeringspartiet Sosialistisk Venstreparti at de ønsket en politisk løsning for de såkalte MUFerne (de med midlertidig arbeidstillatelse uten rett til familiegjenforening) slik at de får bli i Norge på tross av UNEs - Utlendingsnemndas - avgjørelser.

Betyr dette at regjeringen vurderer en slik politisk løsning eller står den fast på at sakene skal behandles etter det samme regelverket som andre, slik regjeringen bestemte i 2006?


Les hele debatten