Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at Capio Anoreksi Senter har stor ledig kapasitet som følge av at senteret ikke er under fritt sykehusvalg, og når pasientene vil får rett til å velge behandlingssted

Datert: 12.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Capio Anoreksi Senter har stor ledig kapasitet som følge av at de ikke er under fritt sykehusvalg. Helse- og omsorgskomiteen har i Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2008-2009 uttalt at dette senteret skal være et tilbud til pasienter i hele landet. I Dagsnytt 18 den 25. februar lovet stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo på vegne av regjeringen at tilbudet om nødvendig skulle være tilgjengelig under fritt sykehusvalg, men pasientene venter fremdeles.

Hva har statsråden gjort for å følge opp denne saken, og når vil pasientene få rett til å velge behandlingssted?


Les hele debatten