Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Om at helsedirektøren har truet med å stanse nødnettet i påvente av en evaluering som vurderer både tekniske løsninger og funksjonalitet

Datert: 12.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av justisminister Trond Giske

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Stortinget 18. desember 2006 uttrykte jeg bekymring over at Stortinget fikk kun 14 dager å behandle nødnettsaken på. Dette er nå over to år siden. I brev til Direktoratet for nødkommunikasjon, DNK, 31. oktober 2008 truet helsedirektøren med å stanse nødnettet. Det kom frem at DNK ønsker at evalueringen bare skal se på de tekniske løsningene, mens Helsedirektoratet ønsket å vurdere funksjonaliteten. Brevet om dette ble først kjent i Aftenposten 12. mars 2009.

Vil statsråden legge kortene på bordet, og informere Stortinget om de faktiske forhold i saken?


Les hele debatten