Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om å sørge for at studenter på yrkesrettet attføring skal kunne ta deler av studiet i utlandet uten å miste støtten fra Nav, da dette er stikk i strid med kvalitetsreformens intensjon

Datert: 16.03.2009
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 25.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Studenter på yrkesrettet attføring som tar deler av sin praksis i utlandet, mister støtten fra Nav. Nav sitt regelverk krever at utenlandsopphold skal være en obligatorisk del av studiet for å gi støtte. Det gjør det umulig for disse studentene å ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden, stikk i strid med kvalitetsreformens intensjon om at alle studenter skal få mulighet til dette.

Hva vil statsråden gjøre for at også denne studentgruppen skal kunne ta deler av studiet i utlandet?


Les hele debatten