Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å utsette innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet av hensyn til usikkerhet om bivirkninger, slik Bioteknologinemnda foreslår

Datert: 17.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Bioteknologinemnda har i brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 14. mars 2009 pekt på svakheter i de utredninger som ligger til grunn for å innføre HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2009/2010. Det vises blant annet til usikkerhet om bivirkninger. Stortinget forutsatte i Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2008-2009 at det skal gjøres fortløpende vurderinger av virkninger og bivirkninger av vaksinen.

Hva er statsrådens vurdering av Bioteknologinemndas råd om å utsette innføringen av vaksinen?


Les hele debatten