Muntlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra til at årets jordbruksoppgjør blir like moderat som for andre arbeidstakere

Datert: 18.03.2009
Besvart: 18.03.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Senterpartiets deltagelse i den rød-grønne regjeringen har vært en svært dyr reise for norske forbrukere. Bare det siste året har Regjeringen økt matvareprisene gjennom jordbruksoppgjøret med over 2 milliarder kr. 1,6 milliarder kr kom i jordbruksoppgjøret for et år siden, og 500 mill. kr i justeringsforhandlingene på nyåret.

Samtidig ser vi nå at veldig mange arbeidstakere og bedrifter er inne i en svært vanskelig situasjon på grunn av den internasjonale økonomiske situasjonen. Vi ser at mange mister arbeidet sitt. Andre blir permittert og får således en dårligere økonomi. Vi ser også at i grenseområdene mot Sverige er det nå nærmest ville tilstander på grunn av den billige svenske kronen, som gjør det svært fordelaktig for norske forbrukere å reise til Sverige for å kjøpe nødvendige dagligvarer.

Da er mitt spørsmål: Vil statsråden bidra til at årets jordbruksoppgjør blir like moderat som for andre arbeidstakere? Vi ser nå at både bedriftsledere og sentrale fagforeningsledere går ut og varsler om at spesielt i konkurranseutsatt industri kommer det til å bli tilnærmet et nulloppgjør. Vil statsråden følge opp dette også i jordbruksoppgjøret?


Les hele debatten