Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om å sørge for at avfallet fra det britiske atomanlegget Sellafield lagres på en sikker måte, da Statens strålevern advarer mot alvorlige konsekvenser ved et utslipp

Datert: 25.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): I en rapport Statens strålevern har utført for Miljøverndepartementet advares mot alvorlige konsekvenser ved et utslipp fra det britiske atomanlegget Sellafield. I verste tilfelle kan et utslipp fra en av lagertankene ved Sellafield gi et radioaktivt nedfall over Norge som er 50 ganger større enn de var i de hardest rammede områdene etter Tsjernobyl-ulykken. Dette vil særlig ramme Vestlandet.

Hva vil statsråden foreta seg i forhold til britiske myndigheter for at dette avfallet kan lagres på en sikker måte?


Les hele debatten