Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om når oppstart av arbeidet på veistrekningen Tvedestrand-Arendal tidligst kan igangsettes, og hvor stor statlig finansieringsandel det kan forventes til prosjektet

Datert: 19.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019 står det at det er aktuelt å prioritere E18 på strekningen Tvedestrand-Arendal i Aust-Agder, forutsatt bompengefinansiering. Formuleringen i transportplanen har skapt enorme forventninger i hele fylket.

Forutsatt raskt lokalt planarbeid og trasévalg, når mener statsråden i så fall at oppstart av arbeidet på veistrekningen Tvedestrand-Arendal tidligst kan igangsettes, og hvor stor statlig finansieringsandel mener statsråden det kan forventes til prosjektet?


Les hele debatten