Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hva slags bonusordninger som gis til de ansatte i forvaltningen av petroleumsfondet, og hvorvidt Regjeringen vil legge om forvaltningen etter at 633 milliarder kr har fordunstet

Datert: 25.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I går var statsministeren i Sauda og sa at resten av verden burde ha gjort som Norge når det gjelder å håndtere finanskrisen. Da regner jeg med at statsministeren også inkluderte Regjeringens forvaltning av det norske folks sparepenger, nemlig oljefondet.

Det er intet mindre enn en skandale. Her har altså 633 milliarder kr fordunstet. Det er et så stort beløp at jeg skal prøve å bryte det ned. Det tilsvarer 135 000 kr pr. nordmann. Det tilsvarer 744 mil med motorvei. Det tilsvarer 1,5 milloner sykehjemsplasser. Så dette er store beløp, som nå er borte.

Jeg mener at det norske folk har krav på å vite hva slags konsekvenser dette vil få for dem som har ansvaret for forvaltningen, om det i det hele tatt vil få noen konsekvenser. Jeg mener også at statsministeren må svare på om Regjeringen nå snart vil offentliggjøre hva slags bonusordninger som gis til de ansatte i forvaltningen av petroleumsfondet. Regjeringen har jo vært forbilledlig klare på at alle andre, som jobber i det private næringsliv, i bank og finans, skal offentliggjøre sine bonusordninger. Det skjønner de fleste av oss, men da er det vanskelig å forstå hvorfor man ikke skal offentliggjøre bonusordningene til dem som har forvaltet bort disse pengene på vegne av Regjeringen. Og det kunne være interessant å vite om dette betyr at Regjeringen nå vil legge om forvaltningen av petroleumsfondet.

Jeg vil bare minne om at Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, har kalt det Fremskrittspartiet har gjort, nemlig å investere mer av disse pengene hjemme, å kaste penger ut av vinduet. Mitt spørsmål til statsministeren blir da: Hvem er det som har kastet pengene ut av vinduet?


Les hele debatten