Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om at Regjeringen har sporet av i forhold til målsettingen om å investere mer oljepenger i norsk økonomi, noe det var bred enighet om i 2001

Datert: 25.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg vil få lov til å utfordre statsministeren til å løfte blikket, til å se litt inn i fremtiden. Vi står overfor et stortingsvalg til høsten som ikke bare skal gi svar på dag-til-dag-politikk i Norge, men som også skal gi svar på hvordan vi bygger vårt land for å løse fremtidsutfordringene våre. Vi vet at om ti–femten år begynner eldrebølgen å ta virkelig grep om offentlige utgifter i Norge. Vi har ti år på å bygge evnen vår til å bære et velferdssamfunn hvor vi både skal ha mer og bedre kvalitet på det vi gir til eldre, og på det sykehussystemet vi har. I 2001 var vi ganske bredt enige i Norge, fra Arbeiderpartiet til Høyre, om at det var en god begrunnelse for at vi skulle bruke mer oljepenger inn i norsk økonomi. Vi skulle altså bruke 4 pst. hvert år fremover på å investere i vekstevnen. Vi skulle investere i vekstfremmende skattelettelser, vi skulle investere i infrastruktur, og vi skulle investere i forskning og utvikling. Denne regjeringen har sporet av i forhold til de målsettingene. Det er dokumentert at bare 20 pst. av midlene i denne perioden er brukt til disse formålene.

Når vi nå ser fremover, vet vi at en avkastning på 4 pst. gir oss nesten 500 milliarder kr aggregert de neste ti årene til å satse på nettopp disse forholdene. Min utfordring til statsministeren er om han er villig til å gå inn i denne valgkampen og si at ja, de ekstra oljemilliardene som kommer i årene fremover, skal brukes til det vi var enige om i 2001, vi skal binde oss til masten, nå skal vi løfte den norske vekstevnen slik at vi bærer fremtidens velferd.


Les hele debatten