Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt Regjeringen vil innskrenke skoler som drives på religiøst eller pedagogisk grunnlag, eller om man vil holde seg til forliket som KrF og regjeringspartiene inngikk i mai 2007

Datert: 25.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): En av de store debattene gjennom mange valg har vært hvordan annerledesskoler skal behandles her i vårt land. En ny regjering har ofte ført til en ny krig – stadig nye regler og endrede forutsetninger for dette skoleslaget.

I mai 2007 inngikk Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene et forlik med litt forskjellige premisser – vi for å redde skolene og Regjeringen for å stoppe de kommersielle. Vi kom i havn, og vi ble enige. Statsministeren uttalte f.eks. at vi nå har fått et bredt flertall bak loven, slik at disse skolene får mer stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det samme uttalte SVs statsråd. Alle de avisene som forlikspartnerne pleier å lese mest, som Nationen, Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen, roste jobben og understrekte at dette nå ville skape ro, og at det var bra at dette ville stå seg over tid. Men nå har en av forhandlingspartnerne brutt med premissene. SV, som også har statsråden, vil nå plutselig sette hele avtalen på spill og stoppe disse skolene.

I disse dagene mottar nå foreldrene svar på om deres barn får plass på en skole som har valgt en annerledes måte å drive på. Kan vi nå stole på at disse har en skole å gå på? Kan Regjeringen nå si at de vil holde den avtalen? Garanterer statsråden at dette skal stå seg over tid, og at Regjeringen ikke vil innskrenke skoler som drives på religiøst eller pedagogisk grunnlag?


Les hele debatten