Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om å få en dialog med politiet i stedet for å øke konfliktnivået, med henvisning til at polititjenestemenn fra alle landsdeler demonstrerer utenfor Stortinget i dag

Datert: 25.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Politikrisen eskalerer. Det vil vi senere i dag få se toppen av når vi får en demonstrasjon utenfor Stortinget. Polititjenestemenn fra alle landsdeler har reist til Oslo for å dokumentere og fortelle hvor problematisk det er innenfor norsk politi. Det står i sterk kontrast til det som statsministeren uttalte 22. mars, da statsministeren nærmest sa at det er full kontroll innenfor politiet, men da gjennom å vise til hva Regjeringen faktisk har gjort.

Jeg hadde håpet at statsministeren i dag kunne se litt framover i stedet for å vise til det som Regjeringen har gjort. Situasjonen er i hvert fall sånn at i 2008 henla politiet 2 500 saker med kjent gjerningsmann, forbrytelser som skulle ha resultert i fengsel. Det ble henlagt nesten 2 000 forseelser der gjerningsmannen var kjent, som skulle ha resultert i bøtelegging eller andre sanksjoner. Statistikken fra politiet viser også nå at man har store utfordringer fordi folk nærmest har gitt opp å anmelde saker. Avisene er i dag også fulle av saker om raid, ran osv. i Norge.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Når politiet i dag viser sin oppgitthet i form av en demonstrasjon foran Stortinget, er det kanskje på tide nå at Regjeringen tar tak i dette og får en dialog i stedet for å øke konfliktnivået opp mot politiet vårt?


Les hele debatten