Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til statsministeren

Om at helseministerens reform ikke vil bli presentert for Stortinget i april, men at Stortinget derimot skal få tilsendt en stortingsmelding i juni, dvs. etter at fireårsperioden er slutt

Datert: 25.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Statsministeren har sikkert registrert at helseministeren har trukket i gang en ganske omfattende debatt om norsk rusomsorg. Under det forløpet uttalte lederen for Statens helsetilsyn i nyhetene at hver dag skjer det et ukjent antall lovbrudd på dette området, ved at pasienter som har lovfestet rett til å motta behandling for å bli rusfrie, blir nektet slik behandling.

Jeg skrev på vegne av Høyres stortingsgruppe et brev til helseministeren i midten av februar og bad om at helseministeren ville gi Stortinget en redegjørelse som gjør at Stortinget kan få mulighet til å delta i debatten. Statsministeren sa jo at han er tilhenger av debatt. Jeg går ut fra at det betyr at han også er tilhenger av debatt i Stortinget. Helseministeren svarte etter tre uker at han ikke ønsker å gi Stortinget noen redegjørelse, bl.a. med henvisning til at han har nedsatt et utvalg - det kjenner sikkert også statsministeren til.

Helseministeren har samtidig besvart alle spørsmål det siste året med å henvise til at svaret på de økende helsekøene, de økende ventetidene, det dramatiske antallet korridorpasienter - kort sagt alle problemer - skal Stortinget få presentert i form av en reform i april.

Det kom for to uker siden en melding om at Stortinget ikke kommer til å motta noe som helst i april. Derimot skal Stortinget få tilsendt en stortingsmelding – av alle ting – i juni, dvs. akkurat i det øyeblikk Stortinget går fra hverandre etter at fireårsperioden er slutt. Det er det underligste tidspunkt jeg tror noen regjering har avlevert en stortingsmelding på til Stortinget. Betyr dette at Regjeringen anser (presidenten avbryter) …


Les hele debatten