Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kunnskapsministeren

Datert: 25.03.2009
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En del elever på videregående skoler plages av medelever og føler derved en uro og usikkerhet. Dette skaper på forskjellige måter en utrygg skolehverdag, noe som ikke er ønskelig. På Hamar katedralskole i Hedmark vurderer man å ansette vektere for at elevene skal føle seg trygge.

Hva vil statsråden bidra med slik at alle elever skal føle seg trygge på skolens område og i nærheten av skolen, og føle en glede ved å gå på skolen, og ikke minst få ro og tid til læring?


Les hele debatten