Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Om en jente som ble ilagt 30 dagers betinget dom for å ha mottatt for mye stønad, til tross for at beløpet er tilbakebetalt etter at jenta selv sa fra om feil utfylling av meldekortene

Datert: 26.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til at en jente ble ilagt 30 dagers betinget dom for å ha mottatt for mye i stønad. Bakgrunnen er at jenta ringte til Navs kontor i Alta og sa fra selv om feil utfylling av meldekortene. Beløpet på 52 510 kr er tilbakebetalt. Til tross for dette dømmes hun for grovt uaktsomt bedrageri. Riksadvokaten opplyser at han ikke vil forholde seg til enkeltsaker.

Hva vil statsråden foreta seg slik at Kong Salomo og Jørgen Hattemaker får en lik og rettferdig behandling av rettsvesenet i Norge?


Les hele debatten