Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvor avfall som oppstår i forbindelse med riving, rehabilitering og bygging av bygninger havner, med henvisning til at en del byggeprodukter må behandles som farlig avfall

Datert: 26.03.2009
Besvart: 01.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Ifølge Statistisk sentralbyrå oppstår det om lag 940 000 tonn avfall i forbindelse med riving, rehabilitering og bygging av bygninger i Norge. I en del byggeprodukter er det brukt kjemikalier som er skadelige for helse og miljø og som gjør at produktene må behandles som farlig avfall når de kastes.

Kan statsråden redegjøre for hvor dette avfallet havner?


Les hele debatten