Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om at det er en markert skjevfordeling av bevilgninger mellom de ulike høgskolene, noe som går ut over studietilbudet og medfører konkurransevridning

Datert: 30.03.2009
Besvart: 22.04.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): En fersk undersøkelse av finansieringssystemet for høgskolene viser at det er en svært markert skjevfordeling mellom de ulike høgskolene. Undersøkelsen viser eksempelvis at Høgskolen i Sør-Trøndelag får en langt lavere basisbevilgning pr. student enn andre høgskoler det er naturlig å sammenlikne med. Dette går ut over studietilbudet og medfører konkurransevridning i forhold til skoler med høyere bevilgning.

Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen?


Les hele debatten