Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt helseministeren er fornøyd med det hans regjering har klart å få til i løpet av fire år på helseområdet, med henvisning til at ventetiden for behandling øker

Datert: 01.04.2009
Besvart: 01.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Denne regjeringen har satt norgesrekord når det gjelder å bruke penger på de fleste områder, også på helseområdet, og særlig på sykehusområdet. Samtidig hadde Arbeiderpartiet for en del år tilbake slagordet «Det er resultatene som teller». Det er et veldig godt slagord. Det er resultatene som teller. Resultatene så langt etter fire år er at helsekøen har økt bare fra første kvartal 2006, slik at vi i dag har 265 000 som står i kø – de 65 000 er i de to siste årene. Ventetiden for behandling øker, og for flere pasientgrupper øker den betydelig. Bergens Tidende har så sent som i dag et stort oppslag om en ganske dramatisk økning i Helse Vest. Underskuddene i helseforetakene har økt. De er nå til sammen på svimlende 24 milliarder kr. Samtidig får vi stadig meldinger fra pasienter som opplever at den eneste muligheten de har for i det hele tatt å få helsehjelp, er å betale selv, for da kommer man utenfor køene. Rogalands Avis fortalte 28. mars om en kvinne som måtte ta opp lån på 138 000 kr for å betale for operasjon ved et privat sykehus for å få lov til å bli arbeidsfør igjen og kunne gjøre den innsatsen hun ønsker i samfunnet. I Hurdal er det en kvinne, Liv Marit Tangen, som fikk beskjed, etter at hun hadde slitt med hjerteflimmerproblemer i nesten ti år, om at det ikke hadde noen hensikt å stille seg opp på venteliste fordi ventetiden ville være mer enn tre år ved Rikshospitalet.

Ut fra prinsippet om at det er resultatene som teller, er helseministeren fornøyd med det hans regjering har klart å få til i løpet av fire år på helseområdet?


Les hele debatten