Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om når innholdet i samhandlingsreformen blir kjent, og hvorvidt det er korrekt at saken skal legges fram som en stortingsmelding den 26. juni

Datert: 01.04.2009
Besvart: 01.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg ser statsråden blir stående, og det gjør han nok rett i!

I det siste halve året på Stortinget, i en rekke forskjellige spørretimer og forskjellige saker, har jeg hatt inntrykk av at svaret fra statsråden har vært: Svaret er samhandling, hva var spørsmålet? Jeg tror nok også at innenfor en rekke felt er statsråden inne på noe, og at det er en vei å gå, og vi har mye å hente. Men så begynner man å se litt på det arbeidet som pågår, og vi begynner å lure, ganske mange av oss: Hva er det som vil komme? Og ikke minst: Når vil det komme?

Forrige uke i Kommunal Rapport kunne man lese at man vil ta fra sykehusene og gi til kommunene, man snakker om opptil 20 milliarder kr, man snakker om interkommunale selskap, og man viser til Danmark. Danmark har en kommunestruktur med 55 000 innbyggere pr. kommune, og jeg ser jo fram til at Magnhild Meltveit Kleppa som kommunalminister skal begynne å tvangssammenslå norske kommuner – det skal bli interessant. Men det som blir hovedutfordringen her, er jo nettopp: Når skal man få vite hva som blir innholdet i reformen? For i disse dager reiser jo statssekretærapparatet rundt og forteller til de regionale helseforetakene hva som skal komme, vi leser Kommunal Rapport, man har hatt pressekonferanse – invitert dem inn på kontoret til helseministeren sammen med kommunalministeren. Men de eneste som ser ut til ikke å få noe informasjon, er vi i dette hus. Det er jo dette hus som faktisk i sin tid skal fatte beslutninger, og statsråden har selv sagt at kanskje allerede i budsjettet til neste år skal man se en del virkninger av dette.

Jeg har følgende to spørsmål til statsråden: Er det korrekt at statsråden planlegger at denne saken skal legges fram som en melding den 26. juni, som det har blitt hevdet? Vil statsråden ta et initiativ til å komme til Stortinget og gi en midlertidig redegjørelse om hva dette arbeidet faktisk inneholder? For dette er en svær reform, som man trenger lang tid til å forberede seg på.


Les hele debatten