Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om Regjeringens manglende resultater når det gjelder fornybar energi-politikk, og om løftene som ble gitt på Senterpartiets landsmøte vedrørende ny satsing

Datert: 01.04.2009
Besvart: 01.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det var en interessant forestilling å følgje landsmøtet i Senterpartiet. I perioder framstod det som et norgesmesterskap i dobbelkommunikasjon. Landmøtet gjorde vedtak på områder som partiet har stemt imot i Stortinget, og det var enkeltutspill som ble nøytralisert og nullet ut av partiledelsen.

Et av de områdene som man merker seg med undring, er den nyfrelste holdningen til forbybar energipolitikk – nå skulle det satses, nå skulle en utnytte mulighetene. Dette er altså på et område hvor det i tre og et halvt år har vært stillstand, og det har vært etterlyst en offentlig offensiv. Her ligger det store og unike muligheter som er møtt med et dårlig tilpasset støttesystem. Det er rett at det er satt av mer penger, men det er satt av til systemer som ikke utløser ny forbybar energiproduksjon. Og der leverer denne regjeringen dårlig. I de tallene som det vises til her, tar en med varme og energieffektivisering. Faktum er at når det gjelder vindkraft og småkraft, går utviklingen i feil retning. Det er en samstemt bransje opptatt av, og man er sterkt kritisk til Regjeringens opplegg.

Det som ble gjort på Senterpartiets landsmøtet, var i realiteten å komme med en ramsalt kritikk av Regjeringens manglende resultater når det gjelder fornybar energipolitikk. Og verre enn det: Det var en ramsalt kritikk av tre ledende senterpartifolk som har styrt Olje- og energidepartementet i den perioden det her er snakk om. Men det vi forstår, etter å ha hørt på runden som har vært i dag, er at de visjonene og de løftene som ble gitt på Senterpartiets landsmøte, har ingenting med Regjeringens energipolitikk og Regjeringens energiambisjoner å gjøre, det er et opplegg for hva Senterpartiet ønsker å slåss for i opposisjon etter valget.


Les hele debatten