Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hva som gjøres for å kvalitetssikre trafikkskolene der ungdommer tilegner seg kunnskap og holdninger som danner et viktig grunnlag for adferd i trafikken

Datert: 02.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Det har i det siste vært mye oppmerksomhet omkring trafikksikkerhet og særlig ungdomsulykker. Ungdommene må gjennomgå opplæring på en trafikkskole for å kunne ta førerkort før førerprøve avlegges. Kunnskapen og holdningene den enkelte tilegner seg gjennom opplæringen er viktig grunnlag for adferd i trafikken etter at førerprøve er avlagt.

Hva gjøres for å kvalitetssikre trafikkskolene?


Les hele debatten