Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om å sørge for at folk i hele landet skal få et likeverdig radiotilbud, da man bare når ut til ca. 80 pst. av befolkningen på det digitale DAB-nettet

Datert: 16.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Det digitale DAB-nettet gir lytterne adgang til 14 nasjonale radiokanaler mot 5 eller færre på FM. Gjennom digitalradio kan man lytte til en egen barnekanal, kanal med innhold fra NRKs arkiver, NRK Gull mfl. På DAB-nettet når man imidlertid i dag bare ut til ca. 80 pst. av befolkningen. Det betyr at store deler av distriktsnorge har et langt dårligere radiotilbud enn folk i sentrale strøk.

Hva vil statsråden gjøre for at folk i hele landet skal få et likeverdig radiotilbud?


Les hele debatten