Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om å sørge for at utbyggingen av Kristiansund lufthavn Kvernberget fortsetter som planlagt

Datert: 02.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Myndighetene har satt sikkerhetskrav til flyplassene. Det arbeides nå flere steder med planer om utvidelser av rullebaner for å tilfredsstille disse kravene. Dette gjelder blant annet Kristiansund lufthavn Kvernberget. Det er kommet signaler om at utbyggingen vil bli utsatt, i verste fall lagt på is.

Hva vil statsråden gjøre for at den planlagte framdriften blir opprettholdt?


Les hele debatten