Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kommunal- og regionalministeren

Om å medvirke til at kommunene praktiserer den nye offentlighetsloven i henhold til lovens bokstav og intensjon

Datert: 02.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Med virkning fra 1. januar 2009 har vi fått en ny offentlighetslov. Den nye loven skal bidra til økt innsyn i offentlig forvaltning.

Hvordan vil statsråden medvirke til at kommunene praktiserer den nye loven i henhold til lovens bokstav og intensjon?


Les hele debatten