Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Om behovet for statlig styring for å sikre kontroll med viktige nasjonale ressurser og kompetansemiljøer, og om opposisjonens motstand mot oppkjøpet i Aker

Datert: 22.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg skjønner at hun vil holde en lav profil i Aker-saken.

Jeg skal ta utgangspunkt i en problemstilling hvor hun har hatt en særdeles høy profil, nemlig spørsmålet om kapitalismens fall som følge av finanskrisen og behovet for sterkere statlig styring. Mange talere, fra finansministeren og utover i hennes egne rekker ikke minst, har slått fast at med finanskrisen har de fått rett: Kapitalister er hensynsløse folk som ikke må få fritt spillerom. De må holdes strengt i tømmene – statlig styring er det som trengs. Kristelig Folkeparti er enig i at finanskrisen på mange måter har vist at vi trenger statlig styring. Men hvem er det egentlig som har vist med handling at statlig styring er viktig i den saken som finansministeren nå er blitt spurt om. Vi er for statlig eierskap når det skjer på ryddige vilkår for å sikre kontroll med viktige nasjonale ressurser og kompetansemiljøer. Men nettopp derfor var vi sterkt imot oppkjøpet i Aker. Det er helt feil, som finansministeren nå nettopp sa fra Stortingets talerstol, at opposisjonen, representert ved Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, ikke var opptatt av avtalens innhold. For vi mente at avtalen var for svak. Den gav for svak statlig styring, gitt den posisjonen staten gikk inn med. Vi hadde kritiske bemerkninger til pris, og vi skrev for vår del eksplisitt i innstillingen at dersom kjøpet ble gjennomført, var det viktig at staten ikke ble en sovende partner, og at Regjeringen aktivt måtte sikre statens verdier og sørge for at målene med investeringer om en god, langsiktig forretningsmessig utvikling ble nådd. Det kom med andre ord klare advarsler fra det mindretallet som stemte imot dette oppkjøpet. Sjelden har jeg vært så lei meg for at vi har fått rett, så til de grader rett, om det som har skjedd i ettertid. Våre klare advarsler om hvordan Regjeringen burde opptre dersom den allikevel valgte å gå inn i selskapet, har slått til. Spørsmålet er om finansministeren mener at dette er gullstandarden på sterkere statlig styring i disse tider.


Les hele debatten