Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Om hvorvidt Regjeringen vil vurdere å slette klimakvoter, og dermed redusere klimagassutslippene med 13,5 mill. tonn, fremfor å selge kvotene i det europeiske markedet

Datert: 22.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I inneværende års statsbudsjett legger Regjeringen opp til salg av 13,5 mill. tonn CO2-kvoter i det europeiske markedet. Det er budsjettert med en salgsinntekt på 2,5 milliarder kr. Én ting er at prisen på disse klimakvotene nærmest er halvert i forhold til anslag i budsjettet, og at inntekten derfor kommer til å bli vesentlig lavere. En annen sak er miljøkonsekvensene av dette salget.

I realiteten innebærer dette at den norske stat tjener penger på å selge forurensning – dette i en tid hvor de norske CO2-utslippene er rekordhøye, og hvor Norge har betydelige inntekter av olje- og gassindustrien, som er en stor bidragsyter til de norske klimagassutslippene. Mens Regjeringen tjener milliarder på å selge andre land muligheten for å opprettholde sine utslipp, oppfordrer den samme regjeringen folk – forbrukerne i Norge – til å bruke penger på å kjøpe klimakvoter, og så slette disse. Dette er dobbeltmoral.

Nå foregår det en bred mobilisering – NHO er med, Naturvernforbundet er med og andre aktører er med – hvor en ber om at Regjeringen i stedet for å selge disse klimakvotene sletter disse og dermed reduserer klimagassutslippene med 13,5 mill. tonn. Er dette noe finansministeren vil vurdere i forbindelse med revidert budsjett? I så fall tror jeg hun kan påregne bred støtte i Stortinget.


Les hele debatten