Muntlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt budsjettstøtte til Uganda fortsatt har livets rett

Datert: 22.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Jeg skal stille et spørsmål til miljø- og utviklingsministeren på et annet område hvor Norge nok anser seg som verdensmester, nemlig bistand.

Før påske ble det kjent at Ugandas president hadde kjøpt seg et nytt fly, han trengte antakelig ett til. Etter hva vi vet, gir Norge ca. 65 mill. kr til Uganda i år. Ifølge Aftenposten aksepterte Norge flykjøpet. Det er ikke første gang at norske penger i Afrika brukes på den afrikanske elite. Vi er redd for at det dessverre heller ikke er siste gang.

Den zambiske kvinnen Dambisa Moyo var prisverdig nok invitert til Norge for å snakke om behovet for å stoppe stat-til-stat-bistanden til Afrika. Ifølge Aftenposten ble hennes appell om å stoppe bistanden skarpt avvist av statsråden, delvis ble hennes argumenter latterliggjort, igjen ifølge Aftenposten.

Med all respekt, er det ikke den omtalte budsjettstøtte til Uganda som blir latterlig, for ikke å si tragisk. En ting er om det er norske skattebetaleres oppgave å sikre presidenten i Uganda nok et fly. Men viktigere er effekten av bistanden, effekten av fattigdomsbekjempelsen. Mener statsråden at budsjettstøtte til Uganda fortsatt har livets rett?


Les hele debatten