Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sørge for at sertifisert biologisk fyringsolje innlemmes i Enovas satsing sammen med annen fornybar energi og enøktiltak

Datert: 23.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringens klimapolitikk går til angrep på oljefyren fordi man vil fase ut fyringsolje i Norge pga. CO2-utslipp. Dersom infrastruktur for oljefyring fjernes, så umuliggjør man samtidig bruk av biologisk fyringsolje, som er mer CO2-nøytralt. Dette står i kontrast til regjeringens mange incentiver for bruk av biodrivstoff.

Vil statsråden korrigere sin politikk, slik at sertifisert biologisk fyringsolje innlemmes i Enovas satsing sammen med annen fornybar energi og enøktiltak?


Les hele debatten