Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å rydde opp i passrotet for personer som har bodd i Norge hele livet, og som etter fødselen er registrert med et annet statsborgerskap

Datert: 28.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statsråden klarer ikke å rydde opp i passrotet for personer som har bodd i Norge hele livet, og hvor de etter fødselen er registrert med et annet statsborgerskap (1961-1979). De det gjelder føler de er norske og reagerer kraftig når passet skal fornyes, og de får beskjed om at de ikke er norske statsborgere. For ett år siden lovet statsråden å ordne opp i sakene, men at man ventet på en rapport fra Utlendingsdirektoratet.

Hvor lenge skal statsråden vente på rapporten, og når vil statsråden rydde opp i disse sakene?


Les hele debatten