Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at kommunene har en beredskapsplan dersom svineinfluensaen skulle bryte ut i Norge

Datert: 29.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi ser nå i mediebildet verden over at vi har kommet opp til nivå 4 på Verdens Helseorganisasjons skala når det gjelder hvorvidt vi er i ferd med å få en pandemi eller ikke. Det er selvfølgelig svinseinfluensaen jeg vil spørre om.

Heldigvis har vi i dag sett at Verdens Helseorganisasjon har nedjustert antall dødsfall knyttet til svineinfluensaen i Mexico, såkalte bekreftede tilfeller, fra 20 til 7. Men vårt anliggende i denne sal er selvfølgelig også det som skjer innenfor landets grenser. Nå når det kan se ut som vi har litt tid på oss før vi eventuelt får det til Norge, hvis vi får det til Norge - jeg tror det er viktig at vi ikke hausser det opp, men at vi nå gjør tingene riktig, i riktig rekkefølge, og på en grundig måte - er det viktig at vi gjennomgår de planene og den beredskapen som vi har i Norge, ser på lagrene våre av Tamiflu, og også hva Norge kan bidra med knyttet til det å utvikle en vaksine nå når vi har fått isolert dette viruset.

Vi vet at man på sentralt hold har utviklet en pandemiplan. Den er tykk, den er innholdsrik, og det kan se ut som det er et svært grundig arbeid. Men det som er det store spørsmålet, er jo knyttet til kommunene og den enkelte helseinstitusjon, som kommer til å måtte takle dette dersom det skulle bryte ut i Norge.

Spørsmålet mitt til statsråden er: Hva vil man nå foreta seg overfor norske kommuner? For vi har sett gjennom media at det ikke er alle kommuner som er godt nok forberedt. Det er grunn til å bruke tiden nå til å iverksette og gjennomgå planene. Altså: Hva vil man nå konkret gjøre for at dette skjer ute i Kommune-Norge?


Les hele debatten