Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Om hva som er årsaken til SVs lave troverdighet blant velgerne i utdanningspolitikken

Datert: 29.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I påsken offentliggjorde Arbeiderpartiet en meningsmåling som viser at partiet gjør det relativt bra når det gjelder troverdighet i utdanningspolitikken, og at SV gjør det veldig dårlig. Etter tre og et halvt år og tre statsråder i departementet mener bare 8 pst. av velgerne at SV er et troverdig utdanningsparti. Til sammenligning mener 22 pst. av velgerne at Høyre er et troverdig utdanningsparti. Det er jo et langt høyere tall enn valgresultatet fra 2005, f.eks., skulle tilsi.

Det kan være mange årsaker til SVs lave troverdighet. Det ene kan jo være at velgerne ser at SV bryter løfter. I Soria Moria-erklæringen var det klart at det skulle bli økte bevilgninger til universiteter og høyskoler, og så er det i realiteten en realnedgang. Løftet var også at det skulle bli flere lærere. Det er færre lærere nå enn i 2005. Det kan også være at velgerne ser at det er rot og kaos. Skal det være frivillig eksamen, eller skal det ikke? Skal vi få ett estetisk fag, eller skal vi ha flere? Skal friskolene få lov til å fortsette å drive, eller skal SVs landsmøtevedtak gjelde?

Det kan også være slik at velgerne ser manglende gjennomføring. Det er jo fortsatt mye prat og lite handling, og 20 pst. av elevene kan fortsatt ikke lese og skrive ordentlig når de går ut av ungdomsskolen.

Hva mener statsråden er årsaken til SVs lave troverdighet blant velgerne i utdanningspolitikken?


Les hele debatten