Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om å medvirke til at statlig sektor praktiserer den nye offentlighetsloven i henhold til lovens bokstav og intensjon

Datert: 16.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Med virkning fra 1. januar 2009 har vi fått en ny offentlighetslov. Den nye loven skal bidra til økt innsyn i offentlig forvaltning.

Hvordan vil statsråden medvirke til at statlig sektor praktiserer den nye loven i henhold til lovens bokstav og intensjon?


Les hele debatten