Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak etter første kvartal

Datert: 30.04.2009
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 06.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Gjennom media blir en nå jevnlig påmint om at det ser ut som om flere helseforetak allerede sliter med økonomien og det rapporteres om en svært anstrengt økonomisk situasjon. Både Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre rapporterer allerede om behov for nye innsparinger. Dette kan vi lese om i både Romsdals Budstikke og i Sunnmørsposten 29. april.

Kan statsråden redegjøre for hva som er den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak etter første kvartal?


Les hele debatten