Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å hindre at HSC-koden innføres som norsk forskrift, da den fører til urimelige krav om oppgradering av eksisterende passasjerskip, noe som vil få dramatiske følger for hele kysten

Datert: 30.04.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.05.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Sjøfartsdirektoratet har fremmet forslag om å innføre HSC-koden som norsk forskrift vedrørende regler for sikkerhet og standarder for passasjerskip, i tråd med EUs direktiv av 1998. Innføringen fører til urimelige krav om oppgradering av eksisterende skip, noe som vil få dramatiske konsekvenser for hele kysten. De aller fleste små ambulansebåter, sammen med hurtigbåter som i dag brukes i reiselivssammenheng, vil forsvinne.

Hva vil statsråden foreta seg for å stoppe at HSC-koden innføres som norsk forskrift?


Les hele debatten