Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Om å sørge for at samtlige kommuner i landet tar elevenes arbeidsmiljølov på alvor

Datert: 30.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Den 1. april 2003 fikk alle elever her i landet sin egen arbeidsmiljølov. Da trådte et nytt kapittel i opplæringsloven i kraft som gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler en lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er skolene og kommunene som har ansvar for å følge opp loven.

Blir denne loven fulgt godt nok opp i kommunene og hvis ikke, hva vil i så fall statsråden gjøre for at samtlige kommuner her i landet skal ta elevenes arbeidsmiljølov på alvor?


Les hele debatten