Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å sikre at Norge bidrar til at biomembran testes ut i USA

Datert: 30.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Undertegnende har flere ganger utfordret Regjeringen på å støtte arbeidet med å teste ut en såkalt biomembran, som kan ha stor verdi både i klima, miljø, landbruk og bistandssammenheng. Produktet er prøvd flere steder i verden. Statsråd Åslaug Haga lovet til NRK 15. november 2007 at Regjeringen skulle hjelpe produktet frem. I USA er man på myndighetsnivå interessert i en vitenskapelig studie av produktets muligheter, men savner signaler fra norske myndigheter.

Vil Regjeringen sikre at Norge bidrar til at biomembranen testes ut i USA?


Les hele debatten