Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Om hva Norge og verden kan gjøre i forhold til overgrep som skjer mot mindreårige i Iran

Datert: 06.05.2009
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 13.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Iran fortsetter å henrette mindreårige eller personer som var mindreårige da forbrytelsen skulle ha skjedd. Norge protesterer på korrekt måte. Det virker imidlertid ikke som presset fra Norge og andre har særlig effekt. Situasjonen i Iran for forsvarsadvokater og andre menneskerettighetsforsvarere er også svært vanskelig.

Hva mener utenriksministeren Norge og verden kan og bør gjøre i forhold til de overgrep som skjer mot mindreårige i Iran?


Les hele debatten