Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om lanseringen av tiltak for å bekjempe sosial dumping som næringslivet selv advarer mot, og som mange småbedrifter ikke er i stand til å håndtere fordi det krever betydelig kapital

Datert: 06.05.2009
Besvart: 06.05.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Det kommer nå meldinger om kraftig vekst i arbeidsledigheten. Det kommer samtidig som konkurstallene fra norsk næringsliv øker i omfang og skaper bekymringer for store deler av norsk næringsliv – ikke minst de små og mellomstore bedriftene – som sliter, klorer seg fast, prøver å overleve i vanskelige tider. Samtidig kommer det meldinger fra næringslivet om at Regjeringens tiltakspakker ennå ikke har begynt å virke. Det kunne være fristende å spørre statsministeren om når han har tenkt at disse tiltakspakkene skal komme i arbeid, slik at de får effekt for næringslivet.

På 1. mai lanserte statsministeren et tiltak mot sosial dumping. Jeg tror det er mange i denne salen som er enige i at det er nødvendig å bekjempe sosial dumping. Men når vi nå ser så dystre trekk for norsk næringsliv, med økende antall konkurser og stigende arbeidsledighet, er det spesielt at Regjeringen nå velger å lansere et tiltak som næringslivet selv advarer kraftig mot, som mange småbedrifter sier at de ikke er i stand til å håndtere fordi det krever betydelig kapital å skulle sikre eller være med på en lønnsgaranti for alle andre bedrifter enn den man selv leder, eier og driver.

Mitt spørsmål til statsministeren er om han er komfortabel med å påføre norsk næringsliv – særlig de små og mellomstore bedriftene – denne ekstrabyrden nå i en så vanskelig tid, når Regjeringen heller burde fokusert på lavere skatter, lavere avgifter og færre byråkratiske hindre som hadde gjort det mulig å overleve og klore seg fast gjennom disse vanskelige tidene.


Les hele debatten