Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å følge opp Stortingets føringer om autorisasjon for manuellterapeuter

Datert: 29.04.2009
Besvart: 13.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Manuellterapeuter har i mer enn tre år vært primærkontakter i helsetjenestene med anledning til å diagnostisere, henvise til spesialisthelsetjenesten, sykemelde mv. Manuellterapeuter har imidlertid ikke egen autorisasjon. Dette skaper frustrerende og kostnadskrevende uklarheter, i noen tilfeller en akutt fare for pasientenes helse, bl.a. ved sykehus som avviser akuttpasienter fordi de er henvist fra "fysioterapeut".

Vil statsråden nå ta grep og følge opp Stortingets føringer om autorisasjon for manuellterapeuter?


Les hele debatten