Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om å senke kostnadene for små og mellomstore bedrifter slik at det blir enklere å beholde folk i jobb, med henvisning til at Regjeringens virkemidler ikke treffer store deler av privat sektor

Datert: 06.05.2009
Besvart: 06.05.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I dag viser hele forsiden av Aftenposten den drastiske økningen i arbeidsløshet, som hver ny prognose som har kommet, har vist er fremtiden for Norge. Norge kommer til å få betydelig flere arbeidsledige i løpet av det neste året. Arbeidsledighetstallene har siden august i fjor vokst raskere i Norge enn i de fleste europeiske land. I den situasjonen må vel også Regjeringen begynne å revurdere og se på sine egne tiltak – om de virker eller ikke.

Høyre har brukt mye tid på å være i dialog med norske bedrifter om hva som skjer ute. De kan ikke bekrefte statsministerens nylige lekse om at rentepolitikken virker for små og mellomstore bedrifter. Nei, de sier det motsatte. De sier at de ikke opplever å møte bedrede vilkår i de pakkene som har kommet. Ved refinansiering får de høyere krav til mer egenkapital, og de møter høyere rente enn tidligere. Rentevåpenet virker for oss forbrukere, men virker ikke for små og mellomstore bedrifter. Derfor er det så avgjørende viktig at vi nå finner tiltak som gjør det lettere for små og mellomstore bedrifter på kostnadssiden, tiltak som gjør at det blir enklere å beholde folk i jobb, fremfor å sende dem ut i arbeidsledighet. Derfor har Høyre lagt frem en pakke, som bl.a. bidrar til det, som ved å senke arbeidsgiveravgiften det neste året med 2,5 pst. bidrar til at flere beholder jobben i en periode hvor etterspørselen utenfra blir mindre, men hvor bedriftene altså blir mer konkurransedyktige.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Ser han nå at Regjeringens virkemidler ikke treffer store deler av privat sektor – bygg og anlegg – ja, men ikke resten av de små og mellomstore bedriftene? Og vil han gjøre noe med det, f.eks. senke kostnadene?


Les hele debatten