Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til statsministeren

Om hva som er årsaken til at Regjeringens justispolitikk ikke virker

Datert: 06.05.2009
Besvart: 06.05.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Kvaliteten på et samfunn kan måles ut fra flere kriterier. Et av kriteriene kan være hvordan vi tar vare på de minste og yngste og hva slags livskvalitet vi gir dem. Det samme gjelder for hvordan vi tar vare på de eldre, jf. debatten tidligere her i dag. Et annet kriterium som det kan være interessant å se på, er kriminalitetsbildet – hvordan kriminaliteten er etablert og hva slags type kriminalitet vi sliter med.

I budsjettforslaget for inneværende år hadde Regjeringen en ambisjon om at 38 pst. av kriminaliteten skulle oppklares og straffeforfølges. Det betyr at seks av ti skulle slippe unna. Det er mulig at det er en god rød-grønn politikk, men den er ikke fullverdig god når det gjelder Fremskrittspartiets syn på dette. En undersøkelse viste nylig at av 41 grove overfallsvoldtekter de tre siste årene, var samtlige begått av ikke-vestlige innvandrere.

Vi har også hatt en periode med masse salg av narkotika langs Akerselva, og det samme har vi sett fra Bergensområdet. Mye av dette har vært utført av mennesker som har fått avslag på oppholdstillatelse her i landet, og som skulle ha vært sendt ut.

Den første helgen i mai var det en bølge av bruk av kniv i Oslo, som rammet uskyldige til de grader. Regjeringens ambisjon for å bekjempe kriminaliteten har vært økt opptak til Politihøgskolen, noe som er positivt, og etter den pakken som kom i januar, har man foreslått å øke antall sivile som ansettes i politiet, med 460, noe som var positivt. I tillegg til det har man sagt at man ønsker å øke de generelle rammene i justissektoren, noe som også er positivt. Når man ser alt dette, hva mener da statsministeren er årsaken til at Regjeringens politikk ikke virker?


Les hele debatten