Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til statsministeren

Om at vi ser en klar utvikling i retning av et klassedelt helsevesen fordi Regjeringen ikke ønsker å utnytte ledig kapasitet ved private behandlingsinstitusjoner selv om helsekøene vokser

Datert: 06.05.2009
Besvart: 06.05.2009 av statsminister Jens Stoltenberg

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Gro Harlem Brundtland har nettopp blitt feiret av hele Norge og i særdeleshet av sitt parti. Det er vel fortjent. Gro huskes for mange minneverdige uttalelser. En av dem var i en nyttårstale der hun stilte spørsmålet: Hvor er det blitt av nabokjerringa? Det spørsmålet er det vel ennå ingen som har funnet svaret på. Men hun huskes også fordi hun i en valgkamp på 1980-tallet brukte uttrykket «hjerterått» om helsekøene i Norge. Den gang var helsekøene i Norge på 50 000. I dag er de på mellom fem og seks ganger så mye, nær 300 000. Det har vært en økning på ca. 30 pst. i løpet av denne regjeringens ansvarsperiode. Samtidig har ventetidene på sentrale områder også økt. Jeg nevner et eksempel: En mann på 71 år – det interesserer med siden jeg er på samme alder selv – fikk beskjed om at han måtte vente i 66 uker på en enkel skulderoperasjon. Han valgte å betale operasjonen selv, og fikk den utført på dagen. Kjøp av private helseforsikringer har bare i løpet av de siste to og et halvt år økt med 130 pst. Vi ser altså en klar utvikling i retning av et klassedelt helsevesen. Det skyldes en eneste ting, nemlig at denne regjering av ideologiske grunner ikke ønsker å utnytte den ledige kapasitet som finnes ved private behandlingsinstitusjoner. Er statsministeren fornøyd med det resultatet? Og hvilken karakteristikk ville statsministeren velge å bruke på en helsekø som er fem ganger så lang som den Gro Harlem Brundtland karakteriserte som hjerterå?


Les hele debatten