Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å få til en kraftig fornyelse av personbilparken, da bilparkens alder har stor betydning for trafikksikkerhet og energiforbruk/miljøutslipp

Datert: 07.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennomsnittsalder for norske personbiler har de siste årene ligget på i overkant av 10 år. Bilparken blir nå eldre, og det kjøpes færre nye biler og det skrapes færre gamle biler. I sammenheng med trafikksikkerhet og energiforbruk/miljøutslipp har bilparkens alder stor betydning. Fornyelse av bilparken kan gi langt sikrere transport og færre ulykker. Fornyelse av bilparken kan gi mindre energiforbruk og lavere utslipp.

Hva vil statsråden gjøre på kort sikt for å få til en kraftig fornyelse av personbilparken?


Les hele debatten